Mikroproduktion

Näckåns första lokala elproducent.

Näckåns första lokala elproducent.

Redigerad3_Kari o Göran Lewin_FotoUlrikaAndersson (2)

Kari och Göran säljer sin överskottsel till Näckåns Energi.

För dig som vill producera egen el 

Att starta sin egen elproduktion är en långsiktig investering som kan betala sig i längden. Dessutom bidrar du som egenproducent till ett hållbart klimat och en bättre miljö. Genom att exempelvis installera en solpanel eller vindsnurra, kan du producera egen el.  Det är viktigt att du och din installatör följer de regler som gäller för installation av småskalig elproduktion. Reglerna är till för din säkerhet och för att produktionen ska utnyttjas och mätas på ett säkert och bra sätt. Du kan ladda ner en beskrivning från Elsäkerhetsverket av installationsföreskrifter.

Så här säljer du din överskottsel

Steg 1 – Anslut din el

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Näckåns Elnät som elnätsbolag för att sälja din el till Näckåns.

Mer information för dig som vill producera egen el.

Anmälan om anslutning av mikroproduktion.

Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion till Näckåns Elnät.

Avtalsbekräftelse om anslutning och överföring av el med mikroproduktion till Näckåns Elnät med lågspänning högst 63A.

Steg 2 – Kolla att du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Du framställer förnybar el.
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.
  • Du är momsregistrerad och har ett momsregistreringsnummer.
  • För närvarande köper Näckåns Energi inte dina elcertifikat.

Mer information från Skatteverket om de skatteregler som gäller för mikroproduktion.

Länk till anmälningsblanketten för momsregistrering

Länk till instruktion om hur man anmäler momsregistrering

 

Steg 3 – Bli elhandelskund hos Näckåns Energi

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Näckåns Energi. Ring kundservice på 0564-100 32 (vardagar kl 8-16). Är du redan kund, kontakta vår kundservice och berätta att du vill sälja din överskottsel.

Steg 4 – Börja sälja din el

Vi betalar normalt sett ut ersättningen på varje faktura. Ersättningen är Nord Pools Spotpris (månadsmedel) + 2 öre/kWh.

Tips: Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet.
Här kan du läsa mer om skattereduktion.