Projekt Näckåfall

Bakgrund 3

Näckåfall

Näckåns Energi startade för fem år sedan ett projekt där man skulle se på möjligheterna att få uppföra och driva ett småskaligt vattenkraftverk i Näckån i Sysslebäck. Historiskt har bolaget bedrivit vattenkraftsverksamhet tidigare och även i Näckån. Kraftverket är tänkt att anläggas i Näckåns övre del och miljöpåverkan skulle vara begränsad. Det är fråga om ett småskaligt kraftverk med en årsproduktion som skulle kunna försörja 600 hushåll med el från förnyelsebar energi. Förvisso är det i liten skala, men ändå en viktig del i ett lokalt bolags framtidssatsningar. Ett bolag som värnar om såväl arbetstillfällen som bygdens framtid och inte minst miljön.

Torsdagen den 21 april 2016 hölls det huvudförhandling med Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i kommunhuset i Sysslebäck. Den 15 september 2016, meddelades dom från MÖD med bifall till projekt Näckåfall. Återigen blev det en överklagan och nu till Högsta Domstolen.

Klicka på länkarna för att läsa hela Näckåns pressmeddelande och krönikor från NWT och LRF.

Den 24 oktober 2017 kom beskedet från Högsta Domstolen om att de inte meddelar prövningstillstånd för överklagandet av projekt Näckåfall. Därmed står senaste domen i Mark- och miljööverdomstolen fast och tillståndet att få bygga Näckåfall vattenkraftverk kan tas i anspråk.

”Hurra! Vi är mycket glada och nöjda över att Högsta Domstolen väljer Näckåns linje och ger klartecken för landsbygdsutveckling och framtidstro i norra Värmland.”

Näckåns VD, Jan-Anders Carlsson jublar över beskedet.

Domen i Mark- och miljööverdomstolen stödjer det som Näckåns Energi hela tiden har anfört. Nämligen att det är svårt att hitta en plats som är lämpligare för ett småskaligt vattenkraftverk, speciellt med hänsyn tagen till en så liten påverkan som möjligt för natur och miljö.

Hela Värmland ska leva och hela Sverige ska leva och en viktig nyckel för att ta sig dit är att våga vara lokallojal. Så tycker i alla fall vi som arbetar för Näckåns Energi i norra Värmland.. Läs mer