Byte av elhandelsbolag

na¦êcka¦èns4

Så här tecknar du elavtal och säg upp ditt gamla elavtal i tid

Du kan teckna elavtal med ditt nuvarande elhandelsföretag eller byta till ett annat företag. Tänk på att den person i din familj som står för elnätsavtalet även ska vara den som tecknar elhandelsavtalet. Det ska alltså vara samma person som står för båda avtalen.

Kontrollera först om du redan har ett tidsbundet elhandelsavtal eftersom du måste säga upp ditt gamla elavtal. Ta reda på vilken uppsägningstid som gäller för ditt elavtal, eftersom detta varierar. Vissa elavtal har automatisk förlängning om du inte själv säger upp elavtalet i tid. Om du bryter ett elavtal under avtalstiden riskerar du annars att få betala en avgift.

Att byta från ett elhandelsföretag till ett annat tar några veckor. Detta gäller bara när du byter till ett nytt elhandelsföretag, inte när du omförhandlar ditt avtal med det elhandelsföretag du redan har.

När du byter elhandelsföretag måste din elmätare läsas av för att du ska kunna få en korrekt slutfaktura från det elhandelsföretag du lämnar. Elnätsföretaget ansvarar för att elmätaren blir avläst vid rätt tidpunkt.

Nedanstående uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag:
(Uppgifterna finns på fakturan från ditt elnätsföretag.)
• personnummer
• namn, adress och telefonnummer
• den dag då du vill att ditt nya elavtal ska börja gälla
• anläggnings id och områdes id