Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkning av el

Enligt lag ska alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt information om miljöpåverkan till sina kunder rörande elproduktionen.

Näckåns Energi AB producerar en begränsad mängd av egen el, med vattenkraft från eget kraftverk och från ersättningskraft. Resterande och den största delen av behovet köper vi genom våra samarbetspartners från elbörsen Nordpool eller från andra producenter.

Den el som vi säljer (från 2019-09-01) är en mix där produktionen består av 42 % förnybart, 31 % kärnkraft och 27 % fossilt.
Detta innebär att elen vi säljer har en miljöpåverkan med CO2, motsvarande 201,34 g/kWh och med kärnbränsleavfall motsvarande 0,00088718 g/kWh.
Vi strävar efter att minska påverkan på miljö och klimat genom att öka andelen med förnybar produktion.

Som kund hos Näckåns Energi kan du välja om du vill ha el som är producerad med enbart vattenkraft, vindkraft eller solkraft, genom att göra ett Miljötillval när du tecknar avtal med oss. Sådan el ger inget utsläpp av koldioxid eller kärnbränsleavfall och har därmed ingen miljöpåverkan.