Varför Näckåns?

1. PRIS, alltid lågt pris

Vår ambition är att alltid hålla ett lågt pris.

Hos Näckåns Energi får du som kund alltid ett lågt pris. Vi sätter våra priser utifrån rådande marknadspriser med minsta möjliga påslag.

Näckåns Energi för en levande landsbygd.

När du köper el lokalt från Näckåns Energi får du miljövänlig el, i första hand lokalt producerad och utan extra kostnad till ett lågt pris. Du bidrar till att skapa mervärden i norra Värmland, bland annat genom arbetstillfällen och skatteintäkter.

När du ska teckna elavtal önskar vi att du ställer dig frågan, betalar jag helst för att skapa lokala mervärden eller skickar jag mina pengar någon annanstans?

2. NÄRKONTAKT, med närhet, omtanke och personlig service

Din elleverantör med närkontakt.

Med närkontakt menar vi att du som kund alltid kan komma i direkt kontakt med oss. Du fastnar inte i något call-center, eller hos någon som inte förstår ditt ärende.

Med kontor i Sysslebäck och Torsby så kan vi på Näckåns erbjuda en bra service och god lokalkännedom i norra Värmland.

Genom att välja Näckåns Energi så är du med och bidrar till en mer levande landsbygd.

3. MILJÖ, långsiktig trygghet som leder till en bättre miljö

Vi erbjuder långsiktig trygghet och låga elpriser med miljöprofil.

Näckåns Energi är en lyhörd aktör som erbjuder långsiktig trygghet och låga elpriser. Vi hjälper både kunder och samhället i stort att spara energi och använda den på rätt sätt. Vid inköp av el strävar vi alltid efter så låg miljöbelastning som möjligt.

Genom vår energirådgivning hjälper vi både privatkunder och företag att använda mindre energi. Vi förklarar så enkelt som möjligt sambanden mellan energiproduktion och prisbildning.

Näckåns Energi har med hjälp av miljöengagemang och ett målmedvetet miljöarbete kunnat förbättra koncernens miljöprestanda. Miljöfrågorna har fått ökad tyngd, i många beslut är miljön lika viktig som teknik och ekonomi.

Näckåns Energi arbetar kontinuerligt för att minska sin miljöpåverkan till mark, luft och vatten.