Elcertifikat

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.

Från år 2002 fram till år 2011 har den förnybara elproduktionen ökat med drygt 13 TWh, framför allt genom ny biokraft och vindkraft. 1 500 nya anläggningar har tagits i drift, varav merparten är vindkraft.

Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Riksdagsbeslut om höjd kvotplikt höjer elpriset

För dig som kund innebär det att ditt elpris kommer att stiga efter den 1 januari 2016. Den ökande kostnaden kommer även påverka de kunder som har ett pågående och gällande avtal med fast pris.

Klicka på länken för att läsa mer: Riksdagsbeslut om höjd kvotplikt

Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna. Målet för den gemensamma elcertifikatsmarknaden är att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh mellan 2012 och 2020. Det motsvarar cirka 10 procent av elproduktionen i de båda länderna.

Vem gör vad?

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva det svenska elcertifikatsystemet.