Elnätsavtal

                   

Elnätsavtal

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Hos oss betalar du en fast avgift som är beroende av säkringsstorlek och en rörlig avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på säkringarna.

I vår fasta avgift ingår Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift och de avgifterna går sedan vidare till olika myndigheter som ansvarar för elsäkerheten.

Du kan inte välja elnätföretag, men du kan påverka kostnaden genom att minska din elanvändning.

Kontakta kundtjänst om du har frågor eller vill teckna nätavtal så får du all den hjälp som du behöver. Våra elnätspriser finner du under flikarna Nättariffer och Ansluta el.