Trädfällning

                   

Trädfällning

Varje år händer olyckor och driftavbrott vid fällning av träd intill kraftledningar och det kan bli kostsamt för den som fäller ett träd på vår ledning.

Om du behöver fälla ett träd som står nära vår elledning så ska du först höra av dig till oss. Bevakning och hjälp vid trädfällning, när någon annan sågar, kostar ingenting. Om vi fäller träden debiteras timpenning för vår personal som sågar.