Din faktura

Fakturainformation

Vilken information finns på fakturan?
På framsidan av fakturan finner du uppgifter om fakturanummer, kundnummer, anläggningsinformation, kontaktuppgifter till kundservice och förfallodatum
samt en sammanställning av fakturabelopp.

På baksidan av fakturan finner du en specifikation på ingående poster, beräknad årsförbrukning och årskostnad samt uppgifter om ditt elhandelsavtal.

Som elkund ingår du två avtal;
– ett för nätanvändningen (elnät)
– ett för elleveransen (elhandel)

Ellagen föreskriver att det på fakturan tydligt skall framgå hur stor del som är elnätavgifter respektive elhandelsavgifter.

Enligt lag ska alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt förbrukningsinformation för de senaste 13 månaderna. Även detta hittar du på fakturan.

Hur ofta kommer fakturan?
I normalfallet får du tolv fakturor per år. Du kan välja att få sex fakturor per år eller annat enligt överenskommelse. Vi erbjuder även möjlighet att få e-faktura.

Understiger summan av fakturan 200 kronor så skickar vi ingen faktura den månaden utan lägger beloppet på nästa faktura.

När förfaller fakturan?
Enligt de allmänna avtalsvillkoren som utarbetats mellan Svensk Energi och konsumentverket och som Näckåns Energi tillämpar så ska kunden få minst 15 dagars betalningsfrist på sin faktura. Vi läser normalt av våra kunders förbrukning den sista varje månad. Sedan måste alla inlästa värden kvalitetskontrolleras innan vi kan fakturera. Förfallodatum är normalt den sista dagen i månaden.