Dina möjligheter / Ordlista

Branäs

Ordlista och dina möjligheter som kund

Förklaring och betydelse av ord som förekommer inom energibranschen och upplysningar om vad el och energi egentligen är. Du kan även lära dig mer om dina elkostnader och vilka möjligheter du har via kontakten med elföretagen.

Nätägare
Innehavare av nätkoncession för det område där kundens anläggningar är belägna.

Elcertifikat
Elcertifikat är en form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion. Systemet berör såväl elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare som elanvändare. Lagen om elcertifikat syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle.

 Vad är det egentligen man betalar för?                                                                                                                             Klicka på länkarna nedan för att komma till Svensk Energis ordlista eller för att lättare förstå dina elkostnader och sambandet mellan el och energi. Du kan även läsa om dina möjligheter när det gäller kontakten med ditt elföretag.