Övervakningsplan

                   

Årsrapport övervakningsplan

Elnätsföretagen är skyldiga att varje år upprätta en rapport avseende åtgärder enligt övervakningsplan som ska ges in till Energimarknadsinspektionen.

Syftet med övervakningsplanen är att få en övergripande bild av vår juridiska och organisatoriska ställning vad gäller bolagen Näckåns Energi AB och Näckåns Elnät AB.

Rapporten ska i samband med inlämnadet offentliggöras.