Byggström / Tillfällig anslutning

                   

Byggström eller Tillfällig anslutning till elnätet

En tillfällig anslutning innebär att få tillgång till el under en begränsad tid. Detta kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation och evenemang
För att få tillfällig anslutning behövs i de flesta fall ett byggskåp som vi ansluter till det fasta elnätet. Från byggskåpet kan du sedan ansluta din utrustning.
Tänk på att:
  • Om komplett färdiganmälan inte är oss tillhanda 5 arbetsdagar innan planerad inkoppling debiteras en snabbavgift.
  • Kontakta en behörig elinstallatör som skickar in din anmälan.