Elinstallation

Elinstallation

Vi utför elinstallationsarbeten i nybyggnation, ombyggnation/renovering och kompletteringsarbeten både hos företag och privatpersoner.

Det vi kan vara behjälpliga med är:

  • Elinstallationer i fastigheter och anläggningar
  • Felsökning och reparationer av elektriska utrustningar och apparater.
  • Besiktningar av anläggningar.

Installationspriser från 2020-01-01.

  • Elinstallatör normal arbetstid                       478 kr/tim
  • Restidsersättning                                             478 kr/tim
  • Reseersättning för servicebil                         55 kr/mil

Taxa för personal, resor och maskiner från 2020-01-01

Alla priser är exklusive moms.