Tekniska fakta

Tekniska fakta, koncernen (2016)

Företagsform                                         Aktiebolag, koncern
Aktieägare                                             275 st
Kunder                                                    5 000 kunder (totalt elhandel och elnät)
Anställda                                                15 personer
Omsättning elhandel                         30 GWh
Omsättning elnät                                40 GWh
Nätstationer, 20/0,4 kV                      125 st
Högspänningsledning, 20 kV            105 km
Lågspänningsledning, 0,4 kV            215 km