Historia

Skog

KORT HISTORIK OM NÄCKÅNS ENERGI AB

1918             Näckåns Elektriska AB bildades den 17 juni 1918, och ändamålet var att ”inköpa bröderna Svanbergs elektriska anläggningar vid Näckån med därtill hörande vattenrättigheter, dammar och elektriska ledningar, tillverka elektrisk kraft samt därjämte idka försäljning av elektrisk materiel”.

1919             Bolaget beslutar att bygga Digerfallets kraftstation.

1945             Vattenrätten i Tåsan överlåts till Tåsans Kraft AB.

1951             Ställverket vid Näckån byggs.

1961             Turistpensionatet i Sysslebäck inköps av Näckåns.

1964             Långbergets sporthotell byggs av Näckåns.

1968             Långbergets sporthotell överlåts till ny ägare

1973             Översvämningen den 21 juli med svåra följder.  Egen kraftproduktion                                                                     upphör. Turistpensionatet säljs till nya ägare.

1974             Ombyggnad av högspänning till 20 kV påbörjas.

1978             Enhälligt beslut på extra bolagsstämma om att bolaget inte ska säljas.

1995             Bolaget byter namn till Näckåns Energi AB och dotterbolaget Näckåns Elnät AB bildas.

2002             Radioelektriska i Sysslebäck AB köps och blir dotterbolag i koncernen.

2008             90-års jubileum.