Elnätet

Foto: Ulrika Andersson

Näckåns Elnät

Vårt nätområde täcker del av norra Klarälvdalen i Torsby kommun från Backa i söder till Båstad i norr.

Det finns 104 kmhögspänningsledning och 211 km lågspänningsledning på området. Av dessa ledningar är 26 % av högspänningen nedgrävd och 58 % av lågspänningen nedgrävd. Vi jobbar kontinuerligt för att gräva ner mer kabel.
På elnätet finns cirka 2 300 abonnenter, allt från fritidshus till företag.

Näckåns Elnät AB har investerat i fjärravlästa mätare hos alla våra elnätskunder för att kunna förbättra servicen och förenkla elräkningarna. Vi förstärker och underhåller elnätet för att minska avbrottsriskerna. Vi har personal med utmärkt lokalkännedom i ständig beredskap, som rycker ut om det uppstår störningar.

När du flyttar in i vårt nätområde måste du teckna ett nätavtal genom att anmäla inflyttning för att kunna få elleveranser. Kontakta kundtjänst om du vill anmäla en inflyttning.

Mätarbyten 2017

Näckåns Elnät håller på att byta till ett nytt mätvärdesinsamlingssystem och byter ut samtliga elmätare. Klicka på länken nedanför för mer information.