Kundkonto

rattspraxis_webben                   Svenska mynt och sedlar och en saftig faktura.

När du vill jämna ut dina elkostnader.

Är du trött på elräkningar som vinglar uppåt och neråt i takt med årstidernas växlingar? Med kundkonto jämnar du ut kostnaden över året, och planerar betalningen som du vill, lika belopp varje månad, eller olika vid behov. Och givetvis går det att koppla till autogiro eller e-faktura. Vi erbjuder kundkonto till våra privatkunder.

Så här funkar det.

Du utgår från dina kostnader under de senaste 12 månaderna, och gör en enkel kalkyl för nästa helår. Totalsumman delar du med tolv, och där har du din uppskattade månadsinbetalning till ditt kundkonto. Till detta kommer endast en månadsavgift på 15 kronor. Uppläggningsavgiften för kundkonto är en engångskostnad som för närvarande är 200 kronor.

För mer information och ansökningsblankett klicka på länkarna nedan.